The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Công ty TNHH Thương mai Quyết Thắng
Hội thảo nâng cao nhận thức về quản lý chất thải rắn
Ngày 21/11, tại TP Uông Bí, Công ty Quyết Thắng tổ chức Hội thảo giới thiệu Dự án Nâng cao nhận thức về quản lý chất thải rắn (CTR) tại huyện Cô Tô, Ba Chẽ và TP Uông Bí.

Dự án do Sở TN&MT làm chủ đầu tư, được thực hiện bằng nguồn vốn kinh phí sự nghiệp môi trường. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao nhận thức về quản lý CTR, thực hiện công tác tuyên truyền tới cộng đồng, hình thành lối sống thân thiện với môi trường; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước với CTR, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH bền vững tại Quảng Ninh.

Dự án sẽ khảo sát, đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển, quản lý, đặc điểm chất CTR sinh hoạt; tuyên truyền nâng cao nhận thức về các nội dung liên quan đến CTR sinh hoạt; triển khai thí điểm mô hình phân loại CTR sinh hoạt trên địa bàn phường Thanh Sơn (TP Uông Bí), Lương Mông (huyện Ba Chẽ), thị trấn Cô Tô, xã Đồng Tiến (huyện Cô Tô). Đồng thời hình thành đội ngũ tuyên truyền viên thuộc các tổ chức CT-XH đủ kiến thức và kinh nghiệm để tuyên truyền, hướng dẫn thực nghiệm; đề xuất các giải pháp, hỗ trợ dụng cụ thu gom, lưu giữ, tiền xử lý rác thải, vận chuyển CTR sinh hoạt. Dự kiến sẽ tuyên truyền nâng cao nhận thức cho khoảng 10.000 người dân, 600 đơn vị, doanh nghiệp và 9 trường học.

Giai đoạn 1 (từ tháng 10 đến 12/2018), thực hiện điều tra, khảo sát hiện trạng môi trường khu vực thí điểm, khảo sát về nhận thức của người dân, học sinh, doanh nghiệp; quan trắc, đo kiểm một số vị trí khu vực thí điểm. Giai đoạn 2 (từ tháng 1 đến 12/2019), tập huấn phân loại CTR sinh hoạt cho cộng đồng; thí điểm mô hình quản lý CTR tại 3 địa phương; hỗ trợ cung cấp vật tư, thiết bị cho việc phân loại rác; đánh giá lại chất lượng môi trường một số vị trí tại khu vực thí điểm; đào tạo, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên kế cận.

Hội thảo cũng được nghe một số tham luận về kinh nghiệm triển khai 3R tại Việt Nam; quản lý chất thải rắn - phương pháp xử lý rác thải ở Việt Nam; tầm quan trọng của việc phân loại rác thải sinh hoạt; đánh giá triển vọng biến rác thải hữu cơ thành phân bón.

 
 

Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ kỹ thuật
 • Kỹ Thuật - 0985 121 421

  Chat Skype  Call Skype

 • Kinh doanh - 0945 33 88 00

  Chat Skype  Call Skype

 • Tư vấn
 • Tư vấn - 0945 33 88 00

  Chat Skype  Call Skype


TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

Label
Nguồn: Vietcombank.com.vn